Derneğimiz

Hayata Sarıl Derneği bir sosyal sorumluluk projesi olarak, iki sene önce Ayşe Tükrükçü’nün evsiz, sokakta yaşayan, toplumun yok saydığı insanlar için 'Rehabilitasyon Merkezi’ vizyonu ile doğmuş ve Şubat 2017’ de dernek statüsüne kavuşmuş sosyal bir girişimdir. Derneğimizin amacı evsiz, sokakta yaşayan, toplumda yok sayılan insanların hayatlarına tekrar sarılmalarını sağlamaktır.

Türkiye’de evsiz, barınmadan mahrum, toplumda yok sayılan kişilerle ilgili maalesef bir veri tabanı bulunmamaktadır. Evsiz bir bireyin ikametgahı ve dolayısıyla kaydının bulunmaması sistemin en büyük açığı olup, istihdama katılamama, geçinememe ve evsiz kalma kısır döngüsüne girmektedir. Ayrıca bu bireyleri evsiz kalmaya iten travmaların tedavisi için psikolojik destek sağlanamadığından halihazırdaki sorunun çözümüne yönelik bir adım atılamamaktadır. Barınma probleminin yanı sıra toplum tarafından ötekileştirilen ve yalnızlaştırılan bireylerin toplum nezdinde yok sayılması ile bu kısır döngünün kırılması neredeyse imkânsız hale gelmektedir.

Evsiz, toplumda yok sayılan ve ötekileştirilen bireylere yönelik sosyal devlet ve sivil inisiyatifler oldukça sınırlı kalmaktadır. İhtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları bulunan STK’lar bireylerin anlık ihtiyaçlarını giderebilecek desteği sınırlı da olsa sunmaya çalışmaktadır. Ancak her birey kendi ayakları üzerinde durabildiği ve kendi hayatını idame ettirebildiği sürece bu problemin toplumsal boyutta çözümüne somut olarak yaklaşılacaktır.

Amacımızı gerçekleştirmek için uzun vadede bu bireylerin rehabilitasyonunu tamamlayabilecek, topluma geri kazandırma sürecindeki sorunlar iyice belirlendikten sonra çözüme yönelik her türlü desteğin sağlanabileceği Hayata Sarıl Rehabilitasyon Merkezini kurmayı hedefliyoruz.

Hayata Sarıl Derneği olarak bu bireylerin topluma geri kazandırılması amacıyla istihdam, psikolojik destek, meslek eğitimi gibi imkânlar sunarak bu kısır döngüyü kırmayı, istihdam desteği konusunda toplumda ve iş veren çevresinde farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Akşamları evsiz ve ihtiyaç sahibi dostlarımıza ücretsiz yemek servisi ile günlük gereksinimlere dair bir destek sunmanın ötesinde, dernek bünyesinde açtığımız Hayata Sarıl Lokantası’nda kişilerin sosyal güvenlik haklarını gözetip, istihdam edilen personel ekibine katılıp iş ve yaşam imkânı sağlıyoruz ve topluma geri kazandırma sürecinin ilk ve en önemli adımını atıyoruz. Her bireyin eşit iş, aş, yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak çıktığımız bu yolda toplum tarafından dışlanarak iş imkânı verilmeyen, temel ihtiyaçlarını gidermesinin önüne geçen, yaşam hakkı çalınan bireylerin sesi olmayı, ikinci bir şansın verilmesinde aracı olmayı, bu toplumsal sorunla ilgili farkındalığı artırmayı amaçladık. “İş verdiniz çalışmadık mı? Bu hayatı biz seçmedik ki.” Bu cümleyi kuran bir evsiz bireyin sıkışmışlığı ve çaresizliğine karşılık en temel hak olan yaşam hakkının geri verilebilmesi için sosyal sorumluluk bilinci ile çıktığımız yolda sürdürülebilir sivil toplum modeli ile farklı iktisadi işletmeler üzerinden kişisel yaşam hakkı imkânının artırılması için istihdam, yemek, kıyafet, hijyen, psikolojik destek gibi farklı konularda olanaklar sunmayı hedeflemekteyiz. Bu hedefle ikinci projemiz hijyen alanında olup, Hayata Sarıl Çamaşırhanesi ve Duşunu hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Rakamlarla Hayata Sarıl Lokantası:

  • 6 evsiz dostumuzu lokantamızda istihdam ettik. Lokantamızda çalıştıkları dönem boyunca ilk etapta barınma desteği, sonrasında psikolojik destek, mutfak, hijyen ve garsonluk eğitimi ve lokantada mesleğe yönelik eğitim ve çalışma süreci sonrasında geleceklerini desteklemek adına iş imkanı sağlayan başka restoranlara yönlendirildiler.
  • 2 Kasım 2017 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında Hayata Sarıl Lokantasında akşam ücretsiz yemek servisinde toplam 57,268 tabak yemek dağıtımı yaptık..
  • Lokantamızda ihtiyaç duyduğumuz her türlü destekte yanımızda olan sevgili gönüllü dostlarımızın sayısı 500 kişiyi aştı.
  • Temel İhtiyaç Derneği aracılığı ile atılmak üzere olan taze gıdayı lokantamızda kullanarak 6.100 kilogramdan fazla “atığı” katık yaptık.